Informatie

Landschap Erfgoed Utrecht heeft de informatie op dit webplatform zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. Ook heeft Landschap Erfgoed Utrecht zich ingespannen om zover mogelijk de vereiste toestemming tot publicatie van beeldmateriaal te verkrijgen.

Toch is het mogelijk dat de website onjuistheden of onvolledige informatie bevat, of dat het gebruik van afbeeldingen de intellectuele eigendomsrechten van derden in het gedrang brengt.

Instellingen en personen die aanvullende informatie willen doorgeven, of menen dat hun intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden, worden verzocht om contact op te nemen met Landschap Erfgoed Utrecht via info@UtrechtAltijd.nl.

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Landschap Erfgoed Utrecht materiaal dat zich op de website bevindt te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren, of te wijzigen.

Wanneer de afbeelding of tekst auteursrechtelijk beschermd is, dient bij publicatie ook toestemming te worden gevraagd aan de rechthebbende. In de meeste gevallen is dit de vervaardiger. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om hier zorgvuldig mee om te gaan: misbruik is strafbaar. Neem bij twijfel contact met ons op via info@UtrechtAltijd.nl.

Copyright © Landschap Erfgoed Utrecht. 2014. Alle rechten voorbehouden.

 

 

meer