Bekijken

Overzicht van hotel restaurant met gasten op het terras en geparkeerde auto's op de voorgrond

Instelling Rijksdienst Cultureel Erfgoed
Collectie Beeldbank
Deelcollectie Beeldbank Rijksdienst Cultureel Erfgoed
Objectnummer 20411527
meer