Bekijken

Functie: WinkelIn gevelwand gelegen winkelpand, bestaande uit twee bouwlagen op rechthoekige plattegrond, besloten door schilddak met nok haaks op Kamp gericht. De gevel is symmetrisch ingedeeld, waarbij op de begane grond de twee brede etalageruiten door voordeuren met bovenlicht worden geflankeerd. Roedenverdeling. De wit gestucte eerste verdieping bevat drie T-vensters, met muurankers boven de penanten. Een kroonlijst besluit de gevel, terwijl een dakkapel midden in het dakschild is geplaatst.MotiveringPand door bouwmassa en gevelgeleding van betekenis voor straatwand en als zodanig door RDMz als beeldbepalend beoordeeld. Door kroonlijst verwantschap met Neo-classicisme.

meer